Maar voor historici, sociologen en demografen was dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Het geheel bleek erg state-of-the-art: het begon al fulfilled de schimmige introductie van meervoudige relaties inside de jaren 1830 home Joseph Smith, de- geheimhouding tegenover zijn vrouw durante de uitbouw van een netwerk van geinitieerden during the Nauvoo

Tijdens de laatste decennia van de- twintigste eeuw deden ze emergency room dan ook meer onderzoek naar. Through het internet sites bereikten hun bevindingen ook een groter publiek. Na 1852 werd het een openlijke leerstelling, met groeiende deelname aan het systeem doorway zowat de helft van de- mormoonse bevolking. Op termijn werd het een georganiseerd religieus en sociaaleconomisch fenomeen dat het mormonisme toen sterk typeerde. Voor huidige kerkleden, die er voorheen weinig from niets van afwisten, is het zeker storend hoe Joie introduceerde. De kerkleiding bespreekt dit nu in the een van de- on line essays. Het are niet uitgesloten dat dit op termijn wordt teruggeschroefd, online zoals found de- interpretatie van de priesterschapsban gebeurde.

Voor onderzoekers kan het onderwerp tussendoor vermeld worden: “Mormonen staan vaak bekend wegens polygamie. Het is actually waar dat in the de negentiende eeuw de- kerk een systeem van ‘meervoudig huwelijk’ heeft gekend. Het begon onder Joseph Smith dentro de heeft youngster 1890 bestaan. Sindsdien is actually het echter streng verboden. U kunt hierover meer lezen op de website van de kerk. Fulfilled groepen pass away alsnog polygamie toelaten heeft de- kerk niets te maken.”

De officiele invalshoek blijft dat goddelijke openbaring het meervoudig huwelijk instelde

Verschillende versies van het Eerste Visioen. Pass away geven de- indruk dat Joseph Smith zijn verhaal inside de loop der jaren telkens anders vertelde, wat de geloofwaardigheid ervan ondergraaft. Anti-mormoonse critici zetten perish conclusie in de- verf. Nochtans houden pass away versies geen contradicties for the als guys ze in de- perspective van hun ontstaan beschouwt en nauwkeurig vergelijkt. Ze pleiten eerder voor de- authenticiteit van de ervaring. Zie mijn Nederlandstalige bijdrage hierover hier. De kerk biedt emergency room dit essay over aan. Voor geinteresseerde onderzoekers is dit onderwerp into the feite erg verrijkend omdat het ook een goede introductie from inside the kerkgeschiedenis geeft. Het hoeft ook niet als problematisch aangekaart te worden: “Als tiener got Joseph Smith een eerste ervaring met het goddelijke. Hij heeft daar inside the de- loop der jaren verschillende keren more verteld waarbij zijn inzicht more than pass away gebeurtenis rijpte. Dat try ook zo satisfied ons: wanneer i voor het eerst inside the ons de- geest voelen branden, is het soms jamais later on, bij het terug overdenken van pass away ervaring, dat i aspecten ervan beter inzien.”

De totstandkoming van het Boek van Abraham. Het Boek van Abraham is een tekst die Joseph Smith uitschreef naar aanleiding van oud-Egyptische papyri pass away hem when you look at the 1835 waren aangeboden. De tekst werd later on opgenomen during the “De Parel van Grote Waarde”, perish de- kerk als Schriftuur beschouwt. Het Egyptisch schrift durante bijhorende tekeningen op de- papyri boeiden Joseph Smith en enkelen van zijn naaste medewerkers. Zij poogden de betekenissen van de tekens al gissend te ontcijferen. Thans weten i dat de enkele overgebleven fragmenten van de papyri niets fulfilled teksten van Abraham te maken hebben. Voor kerkleden perish ervan overtuigd waren dat Joseph Smith de escort in Vallejo fragmenten right vertaalde was die vaststelling storend durante kan hun vertrouwen into the Joseph Smiths beweringen ondergraven. Hoe het Boek van Abraham dan wel tot stand are gekomen blijft een vraagteken. Enkele experten menen dat Joseph Smith wel degelijk onder goddelijke inspiratie “vertaalde”, zoals ook bij het Boek van Mormon, maar vanaf een deel van de papyri dat verloren are gegaan. Anderen argumenteren dat Joseph Smith zich allicht liet inspireren home de aanwezigheid van de oud-Egyptische fragmenten durante zo een tekst produceerde, zoals hij ook vanuit inspiratie het Boek van Mozes durante herzieningen van Bijbelpassages schreef. Die verklaring lijkt de- meest aannemelijke Hoe dan ook, het Boek van Abraham blijft op zich een boeiende tekst pass away een oude origine ademt.

About the Author:

Deja una respuesta

show